Uitgangspunten

een verantwoorde onderwijsinhoudelijke aanpak, gekoppeld aan het gebruik van digitale interactieve hulpmiddelen.

begeleiding

coaching van deelnemers en projectleiders

ondersteuning

tussentijds hulp bij projecten die moeizaam verlopen of vastlopen

projectvoorbereiding

ondersteuning bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van ICTO-projecten

overige diensten

projectadministratie en projectsecretariaat

Portfolio van succcesvolle projecten

in het hoger en voortgezet onderwijs