meer projecten

Download PDF hier

 


VIDEOCOMMUNICATIE

Het project was gericht op het onderwijskundig gebruik van videoconferencing binnen het Nederlands hoger onderwijs. Als resultaat van het project zijn scenario’s beschreven voor de ondersteuning van innovatieve onderwijsleerprocessen.
Tevens is het handboek videocommunicatie uitgegeven onder de naam “Spreken tot de verbeelding”.

 

 

 

Bij het handboek hoort een checklist met een overzicht van activiteiten voor verschillende scenarios bij het gebruik van videoconferencing in het hoger onderwijs.

Download PDF hier

 

SOCIAAL ACTIEF

Sociaal Actief is een game/simulatie voor studenten uit het sociaal agogisch onderwijs. Het bestaat uit spelelementen en is op een aansprekende manier vorm gegeven. Studenten lopen ‘stage’ op een werk- en activiteitencentrum. Ze krijgen een cliënt toegewezen met een hulpverleningsvraag ten aanzien van activiteiten- of trajectbegeleiding. De cliëntsimulatie speelt zich af in situaties die gekenmerkt worden door complexe problematiek en –hulpvragen.

OASE

Studenten vragen om flexibele onderwijsvormen zoals weblectures. Het doel van OASE was om een flexibele inzet van weblectures mogelijk te maken. Met OASE is onder andere gekeken naar de mogelijkheden om de gebruiksopties van weblectures nog verder uit te breiden. Zo kunnen bijvoorbeeld specifieke doelgroepen als dyslectische of buitenlandse studenten worden bereikt. Ook zijn mogelijkheden onderzocht voor het toevoegen van ondertiteling, het opknippen in fragmenten en het toevoegen van metadata waardoor studenten op een bepaald begrip kunnen zoeken en vervolgens worden verwezen naar een specifiek fragment in een weblecture. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor studenten voor het gebruik van weblectures en komt het studiesucces te goede.